KØRSELSORDNING

Er du dårligt gående, eller er du utryg ved at færdes ude om aftenen - ring da til kirkekontoret dagen før det møde, du ønsker at deltage i - og der vil blive sørget for ud- og hjemtransport.
Kirkekontoret
Tlf 3828 2505

LYT: