Tirsdag den 13. december kl. 19.30

Adventsqudstjeneste i Brønshøj Kirke
Gæsteprædikanterne ved denne adventsgudstjeneste er Rikke Vedel Hansen og Lisbeth Juhl Jørgensen fra Kildevældskilden på Østerbro. Præsterne bruger ofte dialogprædiken i gudstjenesterne, og i aften skal vi høre deres bud på en dialogprædiken til advent. Bagefter drikker vi kaffe i Sognehuset med lotteri og gode gevinster.